t
milmay-eco-logo-3

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sürdürülebilir yaşamın ancak doğru paylaşımla mümkün olduğunu biliyor, tüm etki alanımızda sorumlulukları ve refahı adil olarak dağıtıyoruz. Mil-May bünyesinde bağımsız bir birim olarak hayata geçirdiğimiz Sosyal Uygunluk departmanına ek olarak SEDEX, BSCI ve ICS sertifikalarımızla kendimizi sürekli bağımsız global denetimlere açıyoruz. Ayrıca üçüncü parti audit hizmetleri alarak şeffaflığımızı ve hesap verebilirliğimizi en üst seviyeye taşıyoruz.

İstihdam süreçlerinde sadece ihtiyaçlarımızın niteliklerine göre seçim yapıyoruz. Adaylar arasında kültür, inanç ve cinsiyet ayrımı yapmadan karar alıyoruz. Yasal istihdam yaşı sınırlarına riayet ediyor, henüz kanunen erişkin sayılmayan çalışanlarımız için ek önlemler alıyoruz.

Mil-May’daki her seviye çalışanın ücretini objektif kriterler altında ve kanunlar çerçevesinde belirliyor, eşit işe eşit ücret ilkesiyle hareket ediyoruz. Ekibimizin üyesi olmaya hak kazanan yol arkadaşlarımızın sorumluluklarını karşılıklı rıza ile yazılı olarak kayıt altına alıyor, kendilerinden beklenecek görevleri tam olarak bilmelerini sağlıyoruz. Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme kapsamındaki tercihlerine saygı gösteriyoruz.

Çalışanlarımız başta olmak üzere iş ortamından etkilenebilecek çevredeki herkesin güvenliği için düzenli risk değerlendirmeleri yapıyor, kontrol edilebilir riskleri ivedilikle sıfırlıyoruz. Tüm ekibimizi çalışan sağlığı ve güvenliği üzerine düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

Ekip üyelerimizden gelen dileklerin ve şikâyetlerin doğru zamanda doğru yetkiliye ulaşmasını sağlıyoruz. Her bir isteği mutlaka değerlendiriyor ve asla cevapsız bırakmıyoruz.

Hem üretim hem de yönetim birimlerimizde %60 oranında kadın istihdamı ile sektöre ve ülkemize örnek oluyoruz. Ayrıca kanunun öngördüğü oranın üzerinde engelli birey istihdam ederek toplumsal gelişimi destekliyoruz.

Bugün 2 fabrikamızda 300 çalışana ulaşan Mil-May ailesi mutlu ve üretken insanların omuzlarında yükseldi. Sosyal anlamda sürdürülebilir hazır giyim yolculuğumuzun, gelecekte daha mutlu ve daha üretken insanlarca yazılması için çalışıyoruz.